MaanMagie

Een maancyclus beslaat ongeveer 28 dagen. In de oudheid vormden het leven van de mensen zich naar deze cyclus van de maan. Op volle maan dagen was er ’s avonds licht en kon er wat gedaan worden, maar bij nieuwe maan was het donker en ging men vroeg naar bed. Zo ontstonden in die tijd de maan kalenders. Gebaseerd op de maan cyclus, de seizoenen en de zon deelde men het jaar in. Iedere maan kreeg zijn eigen naam en betekenis, gerelateerd aan de periode van het jaar. Per dorp of stad konden deze namen verschillen. Helaas is deze kennis in de loop der tijden verloren gegaan.

De cyclus van de maan komen we in veel dingen tegen. Alles wat we doen heeft te maken met een begin, groei, voltooiing en afname. De maan vormt daarbij een spiegel van het leven.

In de oudheid werd de maan verbonden aan godinnen. De oude Grieken verbonden de maan aan Artemis en de Romeinen verbonden haar aan Diana. Dat maakt dat de maan symbool staat voor de vrouwelijke energie, de goddelijke vrouwelijke energie.

De maan heeft veel invloed op het leven op aarde. De ritmes van de natuur, zoals eb en vloed, bewegen zich onder invloed van de maan. Maar ook het kiemen van zaden, de sapstromen van planten en de neerslag staan allemaal onder de invloed van de maan. Ook de sapstromen van de mens staan onder invloed van de maan, waardoor je bij volle maan meer energie hebt dan bij nieuwe maan.

Maar de maan is ook verbonden met ons onderbewuste en met ons verleden. Ze is verbonden met onze natuurlijke levensbron, de manier waarop we reageren vanuit ons instinct en onze intuïtie. Onbewust zijn we bij nieuwe maan depressiever en negatiever van gedachten. We zien meer problemen en beren op de weg.

Bij volle maan is het leven voller, onze gevoelens zijn sterker en is onze energie optimaal. We zitten dan vol positieve kracht, maar ook negatieve kracht kan zich sterker uiten door middel van geweld en meer alcohol gebruik. Kinderen zijn ook altijd drukker op volle maan dagen en veel mensen slapen slecht tijdens volle maan.

Waarom volle maan vieren

Door de maan te volgen ga je bewuster leven en kom je weer in contact met je natuurlijke levensbron, je intuïtie en je instinct. Je wordt je bewuster van de cyclus van de dingen die je doet in je leven. Je komt in contact met je zijn, met jezelf.

Door de volle maan te vieren, kan je benadrukken wat je hebt bereikt of wil bereiken. Je kan uitdrukking geven aan je gevoelens en aan de dankbaarheid voor wat er speelt in je leven. Je viert ook je vrouwelijke energie, de godin in jezelf. Je vrouwelijke kracht.

De volle maan vieren kan op talloze manieren. Wat ik je aanreik is inspiratie die je naar eigen inzicht kan gebruiken en toepassen. De inspiratie krijg je door je hier aan te melden na iedere volle maan voor de volgende volle maan: MaanMagie

Share This: